>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อุปสมบทหมู่เยาวชนชายโครงการนิว ัตน์สู่ชีวิตใหม๋ ศูนย์ จ.ชุมพร
 

อุปสมบทหมู่เยาวชนชายโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม๋ ศูนย์ จ.ชุมพร

|

                                                 
     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ และครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยังโครงนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์จ.ชุมพร เพื่อเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เยาวชนชาย ของโครงการจำนวน 6 รูป ในวันที่ 13 กรกฎาคม ณ วัดบ้านดวด อ. ละแม จ.ชุมพร และจะจำพรรษาที่สำนักสงฆ์โพธิมรรค จ. ชุมพร ซึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องของเยาวชนที่ขอลาอุปสมบทในครั้งนี้ได้เดินทางไปร่วม งานด้วยความปิติ และซาบซึ้งใจที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของบุตรหลานที่เคยก้าวพลาดในชีวิต และพร้อมที่จะหันมาใช้ชีวิตใหม่ได้อย่างน่าชมเชยด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ของมูลนิธิฯ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ไปยังผู้อุปการคุณทุกท่าน ด้วยใจจริง


วันที่ : 21/09/2564

อ่าน 1945 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิทานคาราวานกับการออม
 เปิดรับสมัคร “โครงการ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
 น้ำใจแด่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดปีนัง
 30 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 ลงเยี่ยมชาวบ้านชุมชนหลัง สน.ประเวศ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 50 ชุด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound