>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนต้นแบบของชุมชน
    เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี61 
มารู้จักเยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน ปี 61 ทั้ง 9 คน ( วันที่31/10/2561 )
   เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี60 
มารู้จักเยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน ปี 60 ทั้ง 9 คน ( วันที่19/07/2561 )
   เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี59 
มารู้จักกับเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี59 ทั้ง 9 คน( วันที่25/09/2560 )
   เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี57 
มารู้จักกับเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี57 ทั้ง 9 คน( วันที่17/11/2559 )
   เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี56 ทั้ง 9 คน 
มารู้จักกับเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี56 ทั้ง 9 คน( วันที่17/11/2559 )
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound