>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อัพเดตกิจกรรมกับโครงการต่าง ๆ
   เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5  
( วันที่02/07/2556 )
   สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22  
( วันที่02/07/2556 )
   ยกพลเยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน  
( วันที่02/07/2556 )
   เครื่องเล่นสนามที่ไม่ธรรมดา  
( วันที่02/07/2556 )
   ค่ายเด็กอนุบาลรำลึก ครั้งที่ 25  
( วันที่02/07/2556 )
   Hands Across the Water จับมือกับชาวชุมชนติดป้ายฉุกเฉิน  
( วันที่02/07/2556 )
    นายกฯ ยิ่งลักษณ์ พบชาวคลองเตย  
( วันที่02/07/2556 )
    ผู้แทนจากบริษัทในเครือ SANY มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ  
( วันที่02/07/2556 )
   สโมสรโรตารีมอบจักรยานลดโลกร้อน  
( วันที่02/07/2556 )
   ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 56  
( วันที่02/07/2556 )
   ชาวชุมชน ร่วมใจทำบุญกลางบ้าน  
( วันที่02/07/2556 )
   มอบทุนการศึกษา ส่งเสริมอนาคตเด็กด้อยโอกาส 
( วันที่02/07/2556 )
   ผู้ปกครองสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 
( วันที่03/07/2556 )
   วันเอดส์โลกที่มูลนิธิดวงประทีป 
( วันที่03/07/2556 )
   นักศึกษาศรีประทุมกับน้องอนุบาล 
( วันที่03/07/2556 )
   โอกาสทางสังคมของเด็กบกพร่องทาง การได้ยิน 
( วันที่03/07/2556 )
   ค้นหาศักยภาพแม่วัยทีนกับโครงกา รป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ 
( วันที่03/07/2556 )
   ฟื้นฟูจิตใจกับโครงการนิทานคารา วาน 
( วันที่03/07/2556 )
   การส่งเสริมและพัฒนาจิตใจ สู่ชีวิตใหม่ 
( วันที่03/07/2556 )
   โภชนาการที่ดีกับนักเพาะกาย 
( วันที่03/07/2556 )
   ต่อยอดความคิด พิชิตเอดส์ 
( วันที่26/01/2555 )
   ศิลป์สู่น้อง จากพี่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร 
( วันที่26/01/2555 )
   พ่อแม่ล้อมรั้ว ครอบครัวล้อมรัก 
( วันที่26/01/2555 )
   ประกวดเพาะกายสร้างเสริมกำลังใจ 
( วันที่26/01/2555 )
   ผู้สูงอายุกับนักศึกษากลุ่ม Lifeworks 
( วันที่26/01/2555 )
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound